KODREHBERİ

mg2

Milli Görüşcü Kimdir ?
İslam davasına gönül veren,Allah ve resulune teslim olan Allah’tan başka ilah yoktur diyen,hakimiyet Allah’ındır diye bağıran,tağutlara boyun eğmeyen,islamı hayat nizamı olarak benimseyen,İslam’ın hakimiyeti için çalışan her müslüman Milli Görüşçü‘dür.Milli Görüşçü,Ümmeti Muhammedin birliği, dirliği,dirilişi huzur ve refahını ister.
Milli Görüşçü,Allah’tan Resulune vahiy yoluyla inen emir ve yasakların bütününe,Resulun sünnetine,icmaya,kıyasa ve islamın diğer delillerine teslim olmuş insandır.
Milli Görüşçü,Allah davasından başka bir davanın, gayenin ve amacın ardına düşmeden, her türlü niyet ve işte sadece Allah’a teveccüh ederek ona bağlanarak,onun rızasını kazanmak, onun adını yüceltmek için çalışır.
Milli Görüşçü,İlahi hükümlere aykırı, ideoloji,doktirin, sistem, düşünce ve yönetim şekillerini reddederek,Allah’ın hükümleriyle yönetilmeyi ister.
Milli Görüşçü,Küfrün her türlüsüne karşı eliyle, diliyle ve kalbiyle mücadele etmeyi vesile bilir.
Milli Görüşçü,cihadı hem küfre karşı hemde nefsine karşı yürütür.Hareketi hep hakka doğru, Hakk için Hakkçı harekettir.
Milli Görüşçü,ahdine sadık,dostlarına karşı vefalıdır, ahde vefa onun mizacıdır.O emin insandır.hiç bir müslüman milli görüşçünün elinden,dilinden zarar görmez.Milli görüşçü, eline,diline, beline hakimdir.Sözüne ve özüne güvenilir.Yalan söylemez,verdiği sözde durur.
Milli Görüşçü,bu dünyanın gelip geçici,ahiretin kalıcı olduğunu bilen,dünyayı ahiretin tarlası olarak gören,dünya malına esir olmayan, mal,mülkü makamı ve rütbeyi Allah’ın yolunda harcamaktan çekinmeyen, cömert bir yapıya sahiptir.
Milli Görüşçü,gururdan,kibirden,riyadan uzak alçak gönüllü mütevazi insandır.Bilin ki kendini beğeneni Allah alçaltır.
Milli Görüşçü,Allah’ı sever,Allah’ın dostlarından müslümanlarıda sever ve müslümanları kavim,ırk kimliğine bakmazsızın korur, kollar yardımcı olur.
Milli Görüşçü,asla adaletten sapmaz,adalete sadece kendisi,ailesi,yakınları ve soydaşları için değil, hasım ve düşmanları için dahi savunur, onlara bile adaletle müdahele eder, kendi aleyhine dahi olsa adaletle karar verir, adildir, adaletlidir, adil düzenden yanadır.
Milli Görüşçü,teşkilatçıdır, birlikte hareket etmenin fayda ve önemini bilir,bu sebeple hangi kavimden ve toplumdan olursa olsun, aynı davayı paylaşan, islam davasına gönül veren bütün müslümanlarla birlikte hareket eder,onların dertleriyle dertlenip üzüntülerinden acı duyar, fikirlerinde ve mücadelesinde istikrarlıdır, attığı her adımda ümmetin menfaatini, huzurunu, mutluluğunu ve istiklalini düşünür.
Milli Görüşçü,soyunu inkar etmez, soyundan dolayı utanmaz, soyu ilede övünmenin islama aykırı olduğunu bilen, insanlığı bir tarağın dişleri gibi musavi olarak gören üstünlüğün takvada olduğuna inanan şuurlu insandır.Kavim ve bölge taasubuna karşı savaşan, Allah’ın adını yüceltme uğruna can veren insandır.Milli Görüşçünün,amacı, aracı,davası,kimliği ve hedefi islamdır.İslami bir toplum oluşturmak;İslami hayat sistemi olarak benimsetmek için çaba sarfeder.Fitne kalmayıncaya ve din Allah’ın oluncaya kadar savaşmaktır.
Milli Görüşçü,Hakkı üstün tutan dünya görüşüne inanan, adil düzeni kurmak ve bütün insanlığı kurtarmak için, bütün gücünü saferber eden Mücahid Müslümandır. …

www.milligorusportal.wordpress.com
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=